Skal dit selskab tvangsopløses? – Sådan skal du forholde dig

Når du stifter et selskab, findes der en række lovmæssige krav både til stiftelsen og ikke mindst til driften af selskabet, som du skal overholde.

Hvis ikke de lovmæssige krav bliver overholdt, så kan det føre til en tvangsopløsning af selskabet. Med andre ord kan et selskab altså tvinges til ende af Erhvervsstyrelsen.

Hvornår kan et selskab blive tvangsopløst?

Der kan være forskellige årsager til, at et selskab skal tvangsopløses.

Det kan eksempelvis være, at et selskab ikke er blevet ledet på den måde, som er foreskrevet i loven eller beskrevet i selskabets egne vedtægter. Det kan også være, at et selskab ikke ikke har indsendt en godkendt årsrapport til tiden, at selskabet ikke har reageret på tabt, udestående kapital, eller at selskabet ikke har registreret legale og reelle ejere.

Hvis et selskab har pligt til at undergå revision, men ikke har anmeldt en revisor, så kan det også lede til en tvangsopløsning.

Hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af de beskrevne situationer, og søger du hjælp til din forestående tvangsopløsning, så er der heldigvis masser af hjælp at hente.

Hvordan kan du undgå en tvangsopløsning?

Der findes først og fremmest måder, hvorpå du kan sikre, at dit selskab ikke pludselig skal tvangsopløses.

Erhvervsstyrelsen går nemlig meget sjældent direkte til en tvangsopløsning. Inden tvangsopløsningen vil Erhvervsstyrelsen i stedet fastsætte en frist, som giver dig muligheden for at rette op på forseelsen. Og hvis du når at rette op på forseelsen i tide, så slipper du for en opløsning.

Genoprettelse af tvangsopløst selskab 

Bliver forseelsen ikke rettet op i tide, så vil Erhvervsstyrelsen sende besked til Skifteretten, som så kommer til at stå for tvangsopløsningen.

Men selv der er alt håb endnu ikke ude for din virksomhed. For når Skifteretten er begyndt sin behandling af tvangsopløsningen, så kan du faktisk anmode om at genoptage selskabet.

Dette skal dog ske senest tre måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har begæret dit selskab tvangsopløst. Og her er det også værd at gøre opmærksom på, at fristen på tre måneder ikke forhindrer skifteretten i at behandle tvangsopløsningen, inden de tre måneder er gået. Det er derfor med andre ord vigtigt at reagere hurtigt, hvis du ønsker at anmode om at genoptage dit selskab.

Betingelser for genoprettelse

Der findes en række betingelser, som skal være opfyldt, hvis du skal have genoprettet dit selskab efter en tvangsopløsning. Betingelserne er som følger:

  • Selskabets ejere skal på en generalforsamling beslutte at genoptage selskabet. Er der udnævnt en likvidator i forbindelse med tvangsopløsningen, skal vedkommende være enig i den beslutning.
  • En erklæring, om at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet ulovlige lån, skal udarbejdes af en revisor.
  • Forseelsen, som har ført til tvangsopløsning i første omgang, skal rettes op.
  • Anmodningen om genoptagelse skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest tre måneder efter selskabet er begæret tvangsopløst.
  • Selskabet må ikke indenfor de sidste fem år have været begæret tvangsopløst.

Hvis ikke betingelserne kan opfyldes, så kan et selskab ikke genoptages. I stedet vil det blive tvangsopløst af Skifteretten.